FAQ

Vanliga frågor

Torka virke

 • Anledningen för priset på möbeltorrt ädelträ?

  Det läggs ner mycket tid och kräver mycket utrustning, kunskap, pengar, utrymme och mera för att kunna leverera en stor variation av ädelträ som vi gör.

 • Erbjuder ni torkning som en tjänst?

  Nej, inte för närvarande.

 • Kan jag torka virke inomhus?

  Ja, men det är inte så lätt att få ett bra resultat och kräver framförallt mycket tid. På ett ungefär så behöver man låta virket vila utomhus under kontrollerade former i minst två år, och sedan minst ett år inomhus i minst 20 grader på en bra ventilerad plats, alternativt med en lufttork i lokalen.

 • Hur länge torkar ni virket?

  Sundsör Ädelträ Sverige torkar virket i en sauna virkestork. Torkningen tar 5-10 veckor beroende på dimensioner av lastat virke.

 • Tillverka plankbord

 • Vad är epoxy och hur används det?

  Epoxy är flytande härdplast som polymeriserar med hjälp av en härdare och tillhör gruppen epoxyplaster. Epoxy kan användas som lim och lack vid möbeltillverkning och blandas med en härdare (1 del och 2 delar epoxy). Epoxy används flitigt i USA och England men även i Europa vid tillverkning av möbler och övrig konst.

 • Utrustning

 • Vilken motorsåg använder ni?

  Vi använder oss av en Stihl MS 880 Motorsåg med ett komplett milling system. Till motorkroppen har vi flera olika svärd, det längsta är 164 cm. Vi kör också en Granberg Alaskan Chainsaw Mill.

 • Vart sågar ni virket till plank?

  Oftast på platsen där trädet stod.

 • Björn sittande på sågat virke
  Möbelsnickare och grundare - Björn Höglander